فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر كسى كه در زمان حیات خود مقدارى از زمین مزروعى خود را (چه مالك عین و چه مالك منفعت) به پسر بزرگ خود بدهد و وصیّت كند كه بعد از مرگش از بقیّه آن زمین چیزى به آن پسر ندهند، آیا این وصیّت نافذ است؟