فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر كسى نسبت به ثلث ما ترك خود وصیّت كند كه آن را از أصل مال أخذ و به مساكین بدهند، آیا وصىّ شرعى و قانونى او مى‏ تواند از این امر بدون عذر منصرف بشود؟ و آیا براى ورّاث جائز است بدون اداء حقّ موصى لهم كلّ مال را بین خود تقسیم كنند؟