در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ایجاد تاسیسات نظامی در «دیورند» و عدم بازگشایی مرزها توسط پاکستان نگران کننده است