در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ایران می خواست کشورهای حاشیه خلیج فارس را نه با سلاح بلکه با «فکس» اشغال کند!