در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ایرانیان مقیم افغانستان نیز پای صندوق‌های رای رفتند