در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ایرباس به پرداخت جریمه ۱۰۴ میلیون یورویی محکوم شد