در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اینجانب شوهرى دارم كه در ضمن بد اخلاقى با من و چند دفعه كتك كارى، سر انجام إجبارا مرا از خانه إخراج نموده، و مدّت سه ماه است كه بدون نفقه در منزل پدرم بسر مى‏ برم، نه حاضر است مرا به خانه‏ اش ببرد و نه طلاق مى‏ دهد، لذا تقاضامندم تكلیف بنده را روشن فرمائید؟