فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اینجانب مى‏ توانم عربى بخوانم ولى معناى آن را درك نمى‏ كنم، و لیكن انگلیسى را به خوبى متوجّه مى ‏شوم، بر اساس حدیث نبوى كه "هر كس یك آیه از قرآن در ماه رمضان بخواند مانند خواندن تمام قرآن است" آیا اگر به انگلیسى هم خوانده شود همین طور است؟ اگر كسى بتواند به عربى بخواند و معناى آن را نفهمد باز هم ثواب خواهد داشت؟