در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

این است علی دایی؛بدون ژست و بدون ادا