در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

این افراد در خطر لخته شدن خون قرار دارند