در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بارش برف سیاه و نگرانی شهروندان قزاقستانی