فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بانویی كلیه مایملك خویش را با شرایطی به همسر خود صلح نموده، اما با فوت وی، همسر به شرط تقسیم عین الصلح عمل نكرده