در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

با عادت مکیدن انگشت در کودکان چه باید کرد؟