فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بسیارى از مسائل اسلامى را علم توانسته ثابت كند. آیا مى ‏توانیم براى إثبات آنها از علمى بودنش استفاده كنیم؟ یعنى ما براى روشن كردن اذهان مردم و تشریح مسائل اسلامى آنها را با توجیهات علمى بیان كنیم؟