در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بر درهای بهشت چه جمله‌ای نوشته شده است؟