در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

برنامه مهار تورم، دلیل اصلی رکود صنایع کشور است