در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بهادر : آقای شیری چرا عملیات ساخت پایانه مسافربری بندرعباس را با ۱۵ میلیارد تومان شروع نمیکنید؟ / آقای شیری یا دیر در جلسه آمدند و یا متوجه نشدند!