در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

به مرغ‌‌ها هورمون تزریق می‌شود؟