در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

به چه علت بنی اسرائیل به 40 سال سرگردانی در بیابان محكوم شدند؟