ضد ریزش مو - توصیه شده-ضد ریزش مو - توصیه شده
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بچّه‏ اى صغیر و غنىّ است و فهم شرعى هم دارد، این صغیر مادر فقیرى دارد كه گاه گاهى هم جنون به او دست مى‏ دهد، آیا قیّم صغیر مى‏ تواند از مال او نفقه مادر فقیر او را بدهد؟ و آیا بین این كه مادر فقیر او سالم یا در حال جنون باشد فرقى هست؟