در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بیانیه ارتش درخصوص توطئه اخیر آمریکایی-صهیونیستی