در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بیل گیتس، بیابان را به شهر هوشمند تبدیل می کند