در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تدارک 30 هزار ظرفیت اسکان اضطراری و موقت در مشهد