در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تجهیز 18 هزار روستا به اینترنت پرسرعت