در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تحریم فیلم‌ها از سوی حوزه هنری موجب هرج و مرج در اکران می شود