در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ترامب سیقدم استقالته قریبا من منصبه الرئاسی! +صورتان