در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ترامپ برای حفظ برجام شرط گذاشت