در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ترامپ به‌دنبال مداخلۀ نظامی بیشتر در سوریه