در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ترامپ تصدیق خواهد کرد ایران به متن توافق پایبند است