در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تركمانستان تطمح لزیادة صادراتها من الكهرباء عبر ایران