در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ترکیه سفیر آلمان را در اعتراض به حمایت برلین از «پ ک ک» احضار کرد