فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ترکان در دیدار با تعدادی از دبیران استانها و روسای کانونهای حزب اعتدال و توسعه : حزب اعتدال و توسعه به یک حزب تا انتخابات تبدیل شده است