فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تشکیل شورای نگهبان؛ ابتکار در تلفیق دو ایده نظارت مجتهدان بر مصوبات با نهادهای ضامن قانون اساسی در غرب