در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تصاویر هوایی از کیپ تاون؛ نمایشی از تضاد فقر و ثروت