فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تصرف وصی در مازاد 4/ 1 ثلث (در جائی كه وصیت كرده ¼ ثلث اموال خرج كفن و دفن شود)