در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تصمیم اخیر ترامپ، علیه منافع آمریکا و در جهت اتحاد مسلمانان