در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تصویر قدیمی از نماز جمعه هرات صد سال قبل