در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تصویر هیتلری آنگلا مرکل در صفحه اول روزنامه ترکیه+تصویر