در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تصویری از میرسلیم در ضیافت افطار رییس جمهور