در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تظاهرات و درگیری در بیروت در اعتراض به مالیات‌های جدید