در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تعداد رأی دهندگان در کرمان از مرز یک میلیون نفر گذشت