در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تكلیف شرعى مرد در مورد استمتاع از همسر ضد انقلاب و تارك واجبات شرعیّه و نفقه او چیست؟