فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تكلیف مال مورد وصیت، در فرض انتفاء مورد وصیت (وصیت به مصرف در مسجد محل)