در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تفاوت انسان با حیوانات و گیاهان در رسیدن به اهداف چیست؟