در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تمدید تحریم آمریکا علیه کشور ما نشان از نشناختن ماهیت مقدر ایران است