در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تیراندازی در بازاری در سوئد 7 زخمی برجای گذاشت