در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تیلرسون: مذاکرات مهمی با وزیر خارجه عربستان درباره مسائل منطقه داشتیم