در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

جزئیات لغو بخشنامه دریافت گواهی «حلال» برای خوراکی‌های تولید داخل/دریافت گواهی برای وارداتی‌ها اجبار