در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

جمله جالب 'رضا خاتمى' درباره رحلت آیت الله هاشمى