در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

راهپیمایی نمازگزاران گرگانی در اعتراض به تصمیم اخیر ترامپ